Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej "Administrator" lub "ADO") jest Polontex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, kod pocztowy 42-360, ul. Armii Krajowej 43, Oddział Tekstylia w Częstochowie ul. Rejtana 33, 42-202 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000094612, NIP 5770009643, REGON 150916961 o kapitale zakładowym 18.160.000,00 PLN.
2. Pytania w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej iod@polontex.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowej, a podstawę ich przetwarzania stanowi usprawiedliwiony interes administratora danych, będący samoistną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych, wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty będące bezpośrednio zaangażowane w kontakt, chyba że co innego wynika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.